هیئت انصارالمهدی عجل الله تعالی فرجه
 
* بسمه تعالی * به وب سایت رسمی هیئت انصارالمهدی(عج) خوش آمدید*

جـانـها بـه فـداي قـلـب چاكت زينب

بــي تـــاب غـــم مــزار پــاكــت زينب

بــا بــيــرق عـبــاس قـلـم خواهد شد

دستـي كـه بلند شد بـه خـاكـت زينب


نوشته شده در تاريخ ۹۲/۰۵/۳۱ توسط حامد